Tezkire Dergisinin 81. Sayısı Yayında
Tezkire Dergisinin 81. Sayısı Yayında

Toplumsal Beden, Göç ve Sosyoloji kapak dosyası olarak ele aldığımız Tezkire’nin 81. sayısı..

Jenerik Kısmı PDF

Bu Sayıda… PDF

 

Gündem

 • Yasin AKTAY- Göçün Sosyolojik ve Siyasal Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
 • Muhammed HÜKÜM- Göç ve Edebiyat Üzerine Mülahazalar PDF
 • Kerim ALPTEKİN- Kamusal Maneviyat PDF

 

Araştırma Makaleleri

 • Yahya AYDIN- Göç-Kentleşme Kıskacında Hafıza ve Ev İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
 • Muhammed Sinan KARABIYIK- Göç Sosyolojisi Çalışmalarına Dair Eleştirel Sosyolojik Bir Yaklaşım PDF
 • Şeyma TAMER- Toplumsal Hafıza Bağlamında Berlin ve Batı Şeria Duvarlarındaki Çizimlerin Politik Okuması PDF
 • Adem Üstün ÇATALBAŞ– Venezuela’nın Bitmeyen Siyasi Krizi ve Latin Amerika’nın Göç Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme PDF
 • Mesut Emre BALCI- Zorunlu Göç: Kimlik, Aidiyet ve Uyum Çerçevesinde Bir Değerlendirme PDF
 • Zeynep BADEM- Yemen Edebiyatında Göç: Muhammed Abdulveli’nin Romanları PDF
 • Betül KARAKOYUNLU & Müşerref YARDIM- Oryantalizm ve Ötekilik: Doğulu Müslüman Kadın İmgesi PDF
 • Lala NAGHİYEVA- Azerbaycan’da Zorunlu Göç: Füzuli Örneği PDF
 • Abdülkadir SARIBAY- Fırat Kalkanı Bölgesine Göç Edenlere Uygulanan Sosyal Politika Uygulamaları PDF

Söyleşi

 • Yusuf ADIGÜZEL ile Söyleşen Hande USTAMAHMUT & Esra AYDEMİR

“Irkçılık Türkiye’ye Yapılacak En Büyük İhanettir” PDF

 

Kitap İncelemesi & Tanıtım ve Değini

 • Davut TOPCİ- Göç-Hafıza-Mekân: Fenomenolojik Bir Araştırma– Betül Ok Şehitoğlu PDF
 • Büşra ESKİYAZICI- Ulusaşırı Kimlikler: Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları- Doğuş Şimşek PDF
 • Yunus SÜLEYMANOĞLU- BRIDGING CULTURES- Representattion of Minoritires in English and American Litreature- Tuba Baykara & Ercan Kacmaz PDF

 

Dergi Kapağı PDF

Dergiyi Satın Almak içi Tıklayınız…